Türkiye aktif iklim politikası uygulayarak milli gelirini artırabilir!

Boğaziçi Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Sevil Acar'ın Bilkent Üniversitesi'nden Prof. Dr. Erinç Yeldan ile birlikte yaptığı araştırma projesi ile ilgili röportaj yapıldı. Açıklamalarına göre;

"Türkiye'de aktif iklim politikası uygulandığında hem emisyonların azaltılmasında hem de gelir ve istihdamın daha eşitlikçi ve sürdürülebilir bir kalkınma patikası içinde artırılmasında daha iyi bir yerde olabiliriz. Diğer bir ifadeyle aktif iklim politikası uygulamak Türkiye için her açıdan faydalı."

Röportaj ve proje hakkında daha fazla bilgi için: https://bogazicindebilim.boun.edu.tr/content/turkiye-aktif-iklim-politikasi-uygulayarak-milli-gelirini-artirabilir