Turizmde Özel Etkinlikler ve Kongre Turizmi Dersi Kapsamında Mentorluk Projesi

2020 yılı Ekim ayında, MPI Türkiye Kulübünün işbirliği ile Boğaziçi Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü'nde “Turizmde Özel Etkinlikler ve Kongre Turizmi” dersi kapsamında “Mentorluk” projesi gerçekleştirilmiştir. Proje gereği doğrultusunda öğrenciler gruplara ayrılarak, her bir gruba MPI Türkiye Kulübü tarafından birer mentor atanmıştır.

MPI (Meeting Professionals International) 17,000’in üzerinde üyesiyle uluslararası toplantı ve etkinlik sektörünün önde gelen global derneklerindendir. MPI’nın Türkiye birimi olan MPI Türkiye Kulübü ülkede toplantı ve etkinlik sektöründe faaliyet gösteren seçkin ve deneyimli profesyonellerden oluşmaktadır. Bu çerçevede projenin amacı profesyonel bir bakış açısıyla bir etkinlik projesinin nasıl planlandığını ve yürütüldüğünü öğrencilere anlatmak ve öğrencileri eğitmek, Toplantı ve Etkinler sektörüne katılmalarını teşvik etmek ve onları MPI topluluğuna tanıtmaktır. Bu amaç doğrultusunda en yüksek puanı alan öğrencilere MPI Türkiye Kulübü Yönetim Kurulu tarafından bir yıllık MPI Global Üyeliği verilecektir.