Turizm İşletmeciliği Uygulama ve Araştırma Merkezi

Turizm İşletmeciliği Uygulama ve Araştırma Merkezi, turizm alanında disiplinler arası bilimsel araştırmaları ve uygulamaları teşvik etmek, bu alanda yapılan araştırmalar ile uygulama arasında ilişki kurmak ve turizm alanında faaliyet gösteren tüm kişi ve kurumlar için birleştirici bir alan yaratmak üzere 1994 yılında Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde kurulmuştur.

TUYGAR Merkezi’nin amaçları şunlardır:

  • Turizm konusunda ulusal ve uluslararası karşılaştırmalı araştırmalar yapmak
  • Turizm sektöründe çalışanlara süreli uygulamalı sertifika eğitimleri sunmak
  • Konaklama ve turizm alanında çalışma grupları, seminerler, konferanslar düzenlemek ve bu tür çalışmaları koordine etmek
  • Turizm ve konaklama sektöründe ulusal ve uluslararası düzeyde danışmanlık hizmetleri vermek​
 
Tüm bu etkinliklerin amacı; üniversitelerdeki birimler ile üniversitelerarası etkileşimi geliştirirken, öğretim elemanları arasında, öğrencilerin kendi içlerinde ve öğretim elemanları ile öğrenciler arasında bilgi akışı ve etkileşimi sağlayarak eğitim ve araştırmaların kalitesini yükseltmektir. Merkez, 2003 yılından itibaren B.Ü. Yönetim Kurulu onayı ile Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) eğitim birimi etkinliklerini B.Ü. TUYGAR Merkezi şemsiyesi altında yürütmeye başlamıştır.
 
 
Merkez Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Duygu SALMAN ÖZTÜRK
0212 359 6983
 
Sekreter
Kamil YILMAZ
0212 359 6948