Seminer - Avrupa Yeşil Düzeni Türkiye Ekonomisini Nasıl Etkiler?

Avrupa Birliği (AB), 2050'de karbon nötr olmayı hedefliyor. Bu hedef, AB'nin önemli bir ticaret partneri ve ekonomik ortağı olan Türkiye'de tüm sektörlerde değişim ve dönüşüme yol açacak.

Bilgi için: https://europa.eu/climate-pact/events/satellite-event-how-will-european-green-deal-affect-turkeys-economy_en