Maria Dolores ALVAREZ (Bölüm Başkanı)

Prof. Dr.
Tel. No: 
(+90) 212 359 6987
Faks: 
(+90) 212 265 2119
E-Posta: 
alvarezm@boun.edu.tr
Eğitim: 
 • Lisans:  Hukuk ve İşletme (Çift Anadalı Programı) - Universidad de Deusto (İspanya) 1989
 • Y. Lisans:  Avrupa Birliği Hukuku - Université Libre de Bruxelles (Belçika) 1990
 • Y. Lisans:  İşletme - Cornell University (New York, ABD) 1993
 • Doktora: Pazarlama - Boğaziçi Üniversitesi 2003
Araştırma Projeleri: 
 • Tourism in zones of conflict, BAP (Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri) destekli, Proje yöneticisi, 2019-2020.
 • Kapadokya Bölgesi Turizm Mevcut Durumu Analizi Çalışması İçin Yol Harıtası, Ahirler Kalkınma Ajansı’nın finansmanı ile destekli, Proje ekibi, 2019. 
 • Turkish Tourists’ Attitudes Toward Sustainability Attributes in Tourism Destinations, BAP (Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri) destekli, Proje yöneticisi, 2015.
 • Relationship Marketing and Value Creation, İspanya Bilim ve Innovasyon Bakanlığın destekli (hibe numarası ECO2008–00488), Proje ekibi, 2012-2015.
 • A Comprehensive View of Istanbul Hotels, BAP (Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri ) ve TÜROB (Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcilar Birliği) destekli, Proje ekibi, 2012-2014.
 • TR21 Trakya Bölgesi Turizm Master Planı, Trakya Kalkınma Ajansı’nın finansmanı ile destekli, Proje ekibi, 2011-2012. 
 • Alliances for Culture Tourism in Eastern Anatolia: Training needs assessment for Kars (Kars’ta eğitim ihtiyacı analizi), MDGF-1792, 2010 (UNDP, UNWTO, UNESCO), Proje Yöneticisi, 2010.
 • Sarıyer Belediyesi’nin tarafından hazırlanan Sarıyer Kalkınma Eylem Planı (SKEP) hazırlamak için arama toplantılara katılmıştır, 2010.
 • İstanbul Tarihi Yarımadasını Dünya Standartlarında bir Varış Noktası Olarak Konumlandırması, Dünya Turizm Örgütü Tedqual Volunteers Programı, Boğaziçi Üniversitesi George Washington Üniversitesi – Dünya Turizm Örgütü, Proje Yöneticisi, 2007.
Araştırma Konuları: 
 • Destinasyon pazarlaması (Destinasyon markalaşma / Destinasyon riski)
 • Turist davranışı 
 • Sürdürülebilir destinasyon geliştirmesi 
Seçili Yayınlar: 
 • Campo, S. ve Alvarez, M.D. (2021). Animosity based on traditional enmity versus other causes. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics.
 • Suna, B. ve Alvarez, M.D. (2021). The role of gastronomy in shaping the destination’s brand identity: An empirical analysis based on stakeholders’ opinions. Journal of Hospitality Marketing & Management.
 • Alvarez, M.D. ve Campo, S. (2020). Consumer animosity and its influence on visiting decisions of US citizens. Current Issues in Tourism, 23(9), 1166-1180
 • Aydın, B. ve Alvarez, M. D. (2020). Understanding the tourists’ perspective of sustainability in cultural tourist destinations. Sustainability, 12(21), 8846.
 • Campo, S. ve Alvarez, M.D. (2019). Animosity towards a country in the context of destinations as tourism products. Journal of Hospitality & Tourism Research, 43(7), 1002-1024.
 • Sanchez, M., Campo, S. ve Alvarez, M.D. (2018). The effect of animosity on the intention to visit tourist destinations.  Journal of Destination Marketing and Management, 7(1),182-189.
 • Hatipoglu, B., Alvarez, M.D. ve Ertuna, B. (2016). Barriers to stakeholder involvement in the planning of sustainable tourism: the case of the Thrace region in Turkey, Journal of Cleaner Production,111, 306-317.
 • Alvarez, MD, Go, F ve Yüksel, A (Editörler) (2016). Heritage Tourism Destinations: Preservation, Communication and Development. CABI. ISBN: 978178064677
 • Fayos-Solá, E., Alvarez, M. D. ve Cooper, C. (Editörler) (2014). Tourism as an Instrument for Development, Bridging Tourism  Theory and Practice Series. Emerald. ISBN: 9780857246790
 • Alvarez, M. D. ve Sara Campo (2014). The Influence of Political Conflicts on Country Image and Intention to Visit: A Study of Israel’s Image. Tourism Management, 40: 70-78. 
 • Campo, S. ve Alvarez, M. D. (2014). Can Tourism Promotions Influence a Country’s Negative Image? An Experimental Study on Israel’s Image. Current Issues in Tourism, 17(3), 201-219.
 • Alvarez, M. D. ve Campo, S. (2011). Controllable versus Uncontrollable Information Sources: Effects on the image of Turkey. International Journal of Tourism Research, 13, 310-323.
 • Campo Martínez, S. ve M. D. Alvarez (2010). Country versus destination image in a developing country. Journal of Travel and Tourism Marketing, 27(7), 748-764. 
 • Alvarez, M. ve Asugman, G. (2009). Issues in Formative Measurement: Response to Murphy (2009). Annals of Tourism Research, 36(4), 738-742. 
 • Alvarez, M. ve Asugman, G. (2006). Explorers versus Planners: A Study of Turkish Tourists. Annals of Tourism Research, 33(2), 319-338. 
Okuttuğu Dersler: 

Yüksek lisans ve lisans seviyesinde:

 • Sürdürülebilir Turizm için Varış Noktası Geliştirme
 • E-pazarlama
 • İşletme Stratejisi
 • Hizmet Pazarlaması
 • Araştırma Metodoloji
 • Turizmde Özel Araştırmalar
Diğer: 

Öğretimde Üstün Başarı Ödülü, Boğaziçi Üniversitesi Vakfı, 2008, 2015