Doç. Dr. Sevil Acar, "Sürdürülebilir Turizmin Ekonomik Etkileri" konulu araştırmasını 1. TU-AR SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM ZİRVESİ'nde sundu

7-8  Temmuz 2021'de Turizm Araştırma ve Geliştirme Platformu (TU-AR) tarafından sürdürülebilir turizmin, sektörün bileşenleri, sürdürülebilirlik uzmanları ve konuya katkı sağlayan kurumsal kuruluşlar ile konuşulduğu, bilgilendirici hibrit bir zirve gerçekleştirilmiştir. Zirvenin "Sürdürülebilir turizmin ekonomik, kültürel ve toplumsal katkıları" başlıklı oturumunda Doç. Dr. Sevil Acar, "Sürdürülebilir Turizmin Ekonomik Etkileri" konulu araştırmasını sunmuştur.