Doç. Dr. Sevil Acar 3. İstanbul Ekonomi Zirvesi'nde, "İklim Değişikliğinin Turizm Destinasyonları Üzerindeki Etkileri" başlıklı panele moderatörlük etmiştir

Bölüm öğretim üyelerimizden Doç. Dr. Sevil Acar, 3 Aralık'ta Çırağan Sarayı'nda düzenlenen 3. İstanbul Ekonomi Zirvesi'nde, "İklim Değişikliğinin Turizm Destinasyonları Üzerindeki Etkileri" başlıklı panele moderatörlük etmiştir (http://istanbulekonomizirvesi.com/en/).
Panele aynı zamanda Sürdürülebilir Turizm Yönetimi Yüksek Lisans programı öğrencilerimiz de katılım sağlamıştır.

İklim değişikliği birçok sektörü etkilemektedir. Çevreyi kaynak olarak kullanan turizmin bu süreçten etkilenmesi kaçınılmazdır. Oluşan bu süreçte turizm olumlu ve olumsuz olarak etkilenmekte ya da etkilenecektir. İklim değişikliği sadece gelecekte yaşanacak bir olay değil, şimdiden etkilerini gördüğümüz bir bilimsel gerçektir. Etkileri turizm sektöründe de hissedilmeye başlanmıştır. İklim değişikliğinin kitle turizmi, kış turizmi, yat turizmi, golf turizmi vb. turizm türleri üzerinde farklı etkileri vardır ve bu etkiler yeni turizm destinasyonlarının değerlendirilmesi açısından önemlidir.