Ahmet UŞAKLI

Dr. Öğr. Üyesi
Tel. No: 
+90 212 359 7275
Faks: 
+90 212 265 2119
E-Posta: 
ahmet.usakli@boun.edu.tr
Eğitim: 

 

 • Doktora: Turizm İşletmeciliği Eğitimi, Gazi Üniversitesi, 2016 (TÜBİTAK Doktora Bursu)
 • Yüksek Lisans: Otel İşletmeciliği, University of Nevada Las Vegas, 2009 (Fulbright Bursu)
 • Lisans: Turizm İşletmeciliği Eğitimi, Gazi Üniversitesi, 2005
Araştırma Konuları: 
 • Destinasyon marka kişiliği ve benlik uyumu
 • Turizmde tüketici deneyimi
 • Kültürlerarası turist davranışı
 • Destinasyon risk algısı ve güvenlik
 • Turizmde sosyal medya kullanımı
 • Turizm araştırmalarında nicel analizler
Seçili Yayınlar: 

SSCI indeksli dergilerde makaleler:

 • Usakli, A. & Kucukergin, K. G. (2018). Using partial least squares structural equation modeling in hospitality and tourism: Do researchers follow practical guidelines? International Journal of Contemporary Hospitality Management, 30(11), 3462-3512. http://dx.doi.org/10.1108/IJCHM-11-2017-0753 (Special Issue on Methodological Advances in Hospitality and Tourism)
 • Kılıçlar, A., Uşaklı, A. & Tayfun, A. (2018). Terrorism prevention in tourism destinations: Security forces vs. civil authority perspectives. Journal of Destination Marketing & Management, 8, 232-246. http://dx.doi.org/10.1016/j.jdmm.2017.04.006
 • Uşaklı, A., Koç, B., & Sönmez, S. (2017). How 'social' are destinations. Examining European DMO social media usage. Journal of Destination Marketing & Management, 6(2), 136-149. http://dx.doi.org/10.1016/j.jdmm.2017.02.001
 • Usakli, A. & Baloglu, S. (2011). Brand personality of tourist destinations: An application of self-congruity theory. Tourism Management32(1), 114-127. http://dx.doi.org/10.1016/j.tourman.2010.06.006

Uluslararası kitap bölümleri:

 • Uşaklı, A., Koç, B., & Sönmez, S. (2019). Social media usage among top European DMOs. In Kozak, M. & Kozak, N. (Eds.), Tourist Destinations: Instruments, Products and Cases. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-16981-7_1

 

 • Baloglu, S., & Usakli, A. (2011). Summarizing data. In Sirakaya, E., Uysal, M., Hammit, W. E. & Vaske, J. J. (Eds.), Research Methods for Leisure, Recreation and Tourism. UK: CABI Publishing. https://www.cabi.org/bookshop/book/9781786390486

 

Okuttuğu Dersler: 

Lisans seviyesinde:

 • Konaklama Endüstrisi
 • Yiyecek Hizmetleri Yönetimi
 • Turizmde Özel Etkinlikler ve Kongre Turizmi
 • Turizmde Yeni Varış Noktaları Oluşturma