header


 

Vizyon Misyon

Turizm İşletmeciliği Bölümü Vizyonu 
Turizm İşletmeciliği Bölümü uluslararası alanda akademik başarıları ve yüksek eğitim kalitesiyle tanınan bir eğitim kurumu olmayı hedefleyerek, toplumun genel refahına ve gelişimine katkıda bulunur.
Turizm İşletmeciliği Bölümü Misyonu 

Turizm İşletmeciliği Bölümü’nün misyonu turizm ve ilgili alanlarda bilgi üretmenin yanı sıra, ulusal ve uluslararası düzeyde turizm uygulamalarında mükemmele ulaşmayı ve sürdürülebilir turizmin gelişmesine katkıda bulunmayı hedefleyen bireyleri eğitmektir. Bu misyonu gerçekleştirmek amacıyla Bölüm, Boğaziçi Üniversitesi’nin bilimsel ve eğitsel standartlarına uygun olarak ve en yüksek etik değerlere bağlı kalarak araştırma ve eğitim programlarını sürdürür. Turizm İşletmeciliği Bölümü, bu hedefler doğrultusunda en seçkin akademisyen, uzman ve öğrencileri verimli bir ortamda biraraya getirmeyi amaçlamaktadır.