header


 

TUYGAR (Turizm İşletmeciliği Uygulama ve Araştırma Merkezi)

B. Ü. Turizm İşletmeciliği Uygulama ve Araştırma Merkezi (TUYGAR) 1994 yılında Üniversite  Rektörlüğü’ne bağlı bir birim olarak kurulmuştur. 

TUYGAR Merkezi’nin amaçları şunlardır:  

- Araştırma yapmak, 

- Turizm endüstrisine yönelik eğitim gerçekleştirmek, 

- Konaklama ve turizm konuları başta olmak üzere toplantılar düzenlemek, 

- Turizm endüstrisine danışmanlık hizmeti vermek.  

TUYGAR, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü’nün (BMDTÖ) 14 Eğitim Merkezi’nden bir tanesidir. Bu niteliği ile BMDTÖ ile işbirliği yapmakta, BMDTÖ ile eşgüdüm içinde turizm alanında toplantılar düzenlemekte uluslararası danışmanlık yapmakta, ulusal ve uluslararası sürekli eğitim programları düzenlemektedir.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Merkez Başkanı

Prof. Dr. Bengi Ertuna

bengie@boun.edu.tr

0212 359 6987

-------------------------------------------------------------------------------------------

Sekreter

Güner Kılıç

turinfo@boun.edu.tr

turinfo.kl@gmail.com

0212 359 6948